Ornitolosko drustvo Cigüeña Negra (COCN – Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra) je skupaj z organizacijo SCI in lokalno vlado Tarifa organiziralo mednarodni poletni tabor v letu 2003.

Dvanajst prostovoljcev iz razlicnih drzav (Avstrija, Spanija, Anglija, Nemcija, Slovenija, Italija, Belgija, Francija) je sodelovalo pri okoljevarstvenem projektu in pomaglalo pri promociji naravnih vrednot tega obmocja na mednarodni ravni.

Delo je vkljucevalo poslikavo zidu zgradbe, ki stoji tik ob vhodu na zasciteno obmocje Paraje Natural de los Lances. Na zid so prostovoljci naslikali stevilne motive, ki le se povdarjajo ornitoloski pomen tega obmocja, ki je del naravnega parka gibraltarske ozine.

Poslikavo je omogocila lokalna vlada, za kar se ji iskreno zahvljujemo.

Naslednja naloga prostovoljcev je bila obnova opazovalne tocke Cazalla, ki je ena najboljsih tock v celi Evropi za opazovanje in preucevanje selitve ptic roparic in storkelj. Opazovalnico je COCN podarila lokalna vlada Tarife spomladi 2003. Prostovoljci so morali ocistiti okolico Cazalle in obnoviti opazovalno hisko (celotna prenova hiske, postavitev kosev, pleskanje...).

Med bivanjem na ornitoloski postaji so se mladi navdusenci srecali tudi z visjimi oblastmi, ki skrbijo za zascito naravnega parka in obmocja Playa de los Lances. To so bili dezelni predstavniki oddelka za okoljevarstvo Junta de Andalucia (regionalna vlada), oddelek za okoljevarstvo Tarifa in COCN (nevladna organizacija, ki je bila odgovorna za celoten projekt).

Za prevod te internetne strani so poskrbeli prostovoljci. S tem so zeleli, da bi se ljudje zavedli kako pomembno je poskrbeti za naravo in da bi spoznali delo kolektiva COCN.