Paraje Natural de la Playa de Los Lances

Het Paraje Natural de la Playa de Los Lances is een belangrijk ornitologisch gebied. Je vindt er zowel nestbouwers als trekvogels. Sinds kort maakt het park deel uit van het Parque Natural Del Estrecho (Straat van Gibraltar). Dit belet echter niet dat dit belangrijk natuurgebied door talrijke gevaren wordt bedreigd, zoals afvoerkanalen (op het land en naar de zee), ongecontroleerde veehoederij en viervoeters (paarden, honden,...). Het grootste gevaar echter is ongetwijfeld de onwetendheid van strandbezoekers en sportbeoefenaars die (ongewild) veel schade berokkenen aan de vogels. Tijdens het werkkamp schilderden de vrijwilligers een muur van twaalf meter vlakbij de hoofdingang om de bezoekers op het bestaan van het park te wijzen.