ZASCITENO OBMOCJE Paraje natural de la Playa de los Lances

Paraje Natural Playa de los Lances je pomembna ornitoloska tocka tako za ptice, ki stalno gnezdijo na tem obmocju, kakor tudi za stevilne ptice selivke, ki jim to obmocje nudi le zacasno zatocisce.

Trenutno je Paraje Natural Playa de los Lances del naravnega parka gibraltarske ozine. To pa ne pomeni, da to obmocje ni izpostavljeno stevilnim nevarnostim kot so npr. izlitja (na kopnem ali v morje), nekontrolirana pasa in druge prosto sprehajajoce se zivali (psi, konji...). Nadvomno pa je najvecja izmed vseh nevarnosti prav clovekova ekoloska neosvescenost. S tem, ko nepazljivo uporabljajo obmocje plaze za razne aktivnosti, pogosto povzrocijo pticam veliko skodo.

Julija 2003je bil na tem obmocju organiziran mednarodni delavni tabor na katerem so prostovoljci poslikali 12 metrov dolg zid, tik ob glavnem vhodu v zasciteno obmocje. Med drugim so se sestali tudi z raznimi drzavnimi organi, ki so zadolzeni za zascito tega obmocja, kot npr. dezelni predstavniki oddelka za okoljevarstvo Junta de Andalucia in oddelek za okoljevarstvo Tarifa